Vyhodnotenie plnenia úloh za rok 2015 a aktualizácia úloh na rok 2016 rozpracovaného Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2012 – 2016 za oblasť pôdohospodárstva

25-04-2016

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)