Vyhodnotenie plnenia úloh za rok 2012 a aktualizácia úloh na rok 2013 z rozpracovaného Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2012 – 2016 za oblasť pôdohospodárstva

23-09-2013

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)