Vyhodnotenie plnenia úloh z rozpracovaného Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020 za oblasť pôdohospodárstva a rozvoja vidieka za rok 2019 a aktualizácia úloh na rok 2020

05-02-2020

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)