Facebook Statistics

VYHLÁŠKA č. 7/2017 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 44/2012 Z. z. o ovocných džemoch, rôsoloch, marmeládach a sladenom gaštanovom pyré

01-02-2017

Cieľom znenia je upresnenie niektorých ustanovení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 44/2012 Z. z. o ovocných džemoch, rôsoloch, marmeládach a sladenom gaštanovom pyré tak, aby znenie ustanovení umožnilo slovenským výrobcom vyrábať džemy a extradžemy s nižšou refraktometrickou sušinou (t.j. s nižším celkovým obsahom cukru) v rozmedzí od 52 % do 59 %.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)