Tlačové správy

Vyhlásenie

25-01-2007

Minister pôdohospodárstva Miroslav Jureňa nariadil pohotovosť orgánom veteriny v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky v Maďarsku. V tejto chvíli nie je žiaden dôvod na paniku. Zodpovedné subjekty si konajú svoju povinnosť a pravidelne poskytujú informácie ministrovi o monitoringu vírusu v zahraničí a o situácii u nás.

Minister Jureňa dal pokyn na odber 1560 vzoriek od voľne žijúcich vtákov a 2195 vzoriek od hydiny chovanej na komerčné účely. V tejto súvislosti ministerstvo zriadilo aj stredisko prvého kontaktu na svojej internetovej stránke, kde sú všetky potrebné informácie o ochorení, čo robiť a na koho sa obrátiť v prípade nálezu podozrivého vtáka.

Ministerstvo pôdohospodárstva tiež splnilo svoj sľub poľnohospodárom a v priebehu minulého roka odškodnilo predajcov a spracovateľov hydiny za náklady, ktoré im vznikli  v súvislosti s vtáčou chrípkou. Poľnohospodári dostali celkovo od rezortu 43 miliónov Sk, z čoho podiel štátu na tejto sume bol 21,5 miliónov a ďalších 21,5 miliónov tvorili finančné prostriedky z EÚ.

25. 1. 2007

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Jana Kaplanová, riaditeľka
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Tel.: 02 59266 272, 02 59266 311
e-mail: info@land.gov.sk

Kancelária ministra
Magdaléna Fajtová, hovorkyňa
Tel.: 02 59266 270
e-mail: tlacove@land.gov.sk
www.mpsr.sk