Facebook Statistics
Značka Kvality

Vtáčia chrípka postihla už 25 krajín

04-03-2021

Podľa najnovšieho prehľadu vysokopatogénnej vtáčej chrípky (HPAI) bolo hlásených v období od 8. decembra 2020 do 23. februára 2021 okolo 1 000 zistení ochorenia v 25 krajinách EÚ/EHP a vo Veľkej Británii.

Väčšina (592) detekcií HPAI bola hlásená u domácej hydiny. Zvyšok tvorili divé vtáky a vtáky chované v zajatí. Najviac zistení hlásilo Francúzsko u kačíc.

Keďže sa vírus nachádza u voľne žijúcich vtákov, ako aj v životnom prostredí, riziko šírenia HPAI stále pretrváva. Medzi rizikové patria najmä oblasti s vysokou hustotou hydiny.

Z Ruska bolo hlásených sedem prípadov vírusu HPAI A (H5N8) u človeka. Vo všetkých prípadoch išlo o hydinárov, ktorí vykazovali mierne alebo žiadne príznaky.

Riziko nákazy HPAI A (H5N8) zostáva pre obyvateľstvo EÚ/EHP veľmi nízke. U ľudí, ktorí sú exponovaní na pracovisku, je stanovené ako nízke.

Je možné, že sa objavia nové kmene so zvýšeným potenciálom na infikovanie ľudí. Do dnešného dňa (pozn.: EFSA vydala tlačovú správu 26. 02. 2021) nemáme dôkazy o mutáciách so známym zoonotickým potenciálom.

Viac informácií o situácii v Rusku nájdete v hodnotení rizika, ktoré zverejnilo 24. 02. 2021 Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC).

Pôvodné znenie tlačovej správy nájdete na webovej stránke EFSA.

Kontakty pre médiá:

EFSA Media Relations Office
Tel. +39 0521 036 149
Email [email protected]
AskAQuestionService

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood