Facebook Statistics
Značka Kvality

Vtáčia chrípka: dohľad po očkovaní je kľúčom k bezpečnému pohybu vtákov

22-05-2024

Zásadný význam pre rýchle odhalenie ohnísk vtáčej chrípky (HPAI) a preukázanie neprítomnosti choroby má dohľad po očkovaní, čo umožňuje bezpečný pohyb vtákov. To je kľúčovým výsledkom nového vedeckého stanoviska Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), v ktorom sa hodnotia aj možnosti zmiernenia rizika po núdzovom a preventívnom očkovaní.

Úrad EFSA bol poverený, aby poskytol komplexný prehľad o účinných možnostiach dohľadu a opatreniach na zníženie rizika vtáčej chrípky. Experti úradu EFSA posúdili tieto opatrenia a zhodnotili, či dostupné stratégie dohľadu môžu preukázať, že sa choroba nevyskytuje, a tým umožniť bezpečný pohyb hydiny a súvisiacich produktov. 

V predchádzajúcom stanovisku, ktoré bolo uverejnené v októbri 2023, poskytol úrad EFSA vedecké odporúčania týkajúce sa dostupných vakcín proti HPAI pre hydinu a vhodných programov očkovania. Úrad EFSA môže poskytnúť manažérom rizík na európskej a vnútroštátnej úrovni poradenstvo, ktoré poskytne podklady pre rozhodnutia  o účinných stratégiách dohľadu, ktoré sa majú vykonávať v očkovaných oblastiach a na farmách, a to nielen na včasné zistenie ohnísk HPAI, ale aj na preukázanie stavu bez výskytu tejto choroby.

Links to Science

Vakcinácia hydiny proti HPAI – časť 2. Dohľad a zmierňujúce opatrenia

Viac informácií k tlačovej správe nájdete na webovej stránke úradu EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood