Facebook Statistics
Značka Kvality

Verejná vyhláška – rozhodnutie vo veci odvolania proti rozhodnutiu Okresného úradu Trenčín č. OU-TN-OOP4-2018/0187540-13 zo 17.09.2018 o nepovolení obnovy konania

22-02-2019

verejná vyhláška bola zverejnená od 22.2.2019 do 25.8.2019


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood