Facebook Statistics
Značka Kvality

Verejná konzultácia EFSA k regulovaným produktom, ktoré sú nutrientami

16-07-2020

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) spustil verejnú konzultáciu k návrhu svojho stanoviska pre regulované produkty, ktoré sú zároveň nutrientmi. Týka sa to najmä pesticídov a prídavných látok.

Verejná konzultácia potrvá do 15. 09. 2020. Viac informácií nájdete v sekcii venovanej verejným konzultáciám.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood