Facebook Statistics
Preskočiť na obsah...

Tlačové správy

Veľtrh je v plnom prúde

16-02-2007

Ekologickú výrobu a ekologické výrobky prezentuje v národnom stánku na veľtrhu biopotravín BioFach v nemeckom Norimbergu 15 slovenských výrobcov biopotravín. Vystavovatelia prezentujú svoju produkciu prostredníctvom národného stánku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Veľtrh sa koná 15. – 18. februára 2007. Slovenské ekologické poľnohospodárstvo svojim intenzívnym rozvojom a úrovňou realizácie výroby biopotravín a rozsahom produkcie kvalitných rastlinných a živočíšnych primárnych bioproduktov, sa zaslúžene zaraďuje medzi krajiny prezentované na takom významnom svetovom fóre biopotravín, ako je BioFach.

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnila aj delegácia Slovenskej republiky vedená štátnym tajomníkom Ministerstva pôdohospodárstva SR Vladimírom Palšom.

Jana Kaplanová
riaditeľka

16. 2. 2007

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Tel.: 02 59 266 272, tel./fax: 59 266 311
e-mail: jana.kaplanova@land.gov.sk
www.mpsr.sk