Facebook Statistics
Značka Kvality

Sekcia lesnícka

Vedecké stanovisko pre hodnotenie rizika prípravkov na ochranu rastlín

28-02-2017

EFSA vykonala verejnú konzultáciu k návrhu Vedeckého stanoviska ohľadne stavu vedy pre hodnotenie rizika prípravkov na ochranu rastlín proti organizmom žijúcim v pôde (pôdne bezstavovce a pôdne mikroorganizmy). Táto správa predkladá štatistické údaje o prijatých pripomienkach a zoznam všetkých komentárov spolu s podrobnými odpoveďami. Zainteresované strany predložili množstvo cenných a detailných pripomienok, ktoré boli pri dokončovaní vedeckého stanoviska braté do úvahy. EFSA ďakuje všetkým subjektom za ich príspevky.

Viac informácii nájdete na odkaze úradu EFSA http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/1164e