Facebook Statistics

V prvom rade musíme chrániť domáci európsky trh

27-01-2017

Ministri poľnohospodárstva EÚ rokovali o  medzinárodných dohodách a ich vplyve na poľnohospodárstvo a potravinárstvo EÚ. Témou boli aj situácia na trhoch a epidémia vtáčej chrípky. SR pokračuje v boji proti nekalým obchodným praktikám.

  • Príliš liberálne prijímanie medzinárodných dohôd ohrozuje európske poľnohospodárstvo
  • Väčšina sektorov sa zotavuje, nekalé obchodné praktiky však zotavovanie spomaľujú
  • Vtáčia chrípka silnejšia ako v uplynulom roku – v Maďarsku už museli zlikvidovať viac ako dva milióny kačíc a husí (viď. infografika)

„Tempo liberalizácie pri uzatváraní medzinárodných dohôd je príliš vysoké a nedostatočne sa berie do úvahy ochrana nášho domáceho európskeho trhu. Špeciálne na citlivé poľnohospodárske a potravinárske výrobky musíme brať osobitný ohľad. Kumulatívny dosah viacerých dohôd ako je TTIP, či Mercosur, by mohol mať negatívny dosah na trh EÚ,“ povedala Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Slovensko a ďalších 12 členských štátov preto poslalo Európskej komisii list k jej štúdii o dosahoch dohôd o voľnom obchode a žiada o jej dopracovanie.

Situácia na trhu v EÚ takmer vo všetkých sektoroch, či už ide o mlieko, bravčové mäso, ovocie a zeleninu, či cukor sa vyvíja pozitívne. Avšak zmeny sú zatiaľ nestabilné. Komisia tiež zdôraznila, že chovateľom v EÚ výrazne pomáha spájanie sa do odbytových združení. „Podčiarkli sme aj nevyhnutnosť boja proti nekalým obchodným praktikám, ktoré neoprávnene znevýhodňujú výrobcov a spracovateľov oproti obchodníkom. Nie je možné, aby ceny mlieka stúpali, ale reťazce reagujú na tento vývoj s neodôvodneným oneskorením. O boji a postupe proti nekalým obchodným praktikám sme preto na špeciálnom stretnutí diskutovali so 14-timi ministrami,“ zdôraznila Gabriela Matečná.

Jediným sektorom, v ktorom nie je priaznivý vývoj je hydina, ktorú ovplyvňuje vtáčia chrípka. Tú po Európe roznášajú migrujúce divé vtáky. Výskyt vtáčej chrípky bol potvrdený už v takmer všetkých členských štátoch EÚ okrem pobaltských krajín, Belgicka a Portugalska (viď. infografika). Jednou z najzasiahnutejších krajín je Maďarsko, kde kvôli epidémii museli utratiť už viac ako dva milióny kačíc a husí. Členské štáty zabezpečujú veterinárne opatrenia na zamedzenie ďalšieho šírenia nákazy, najmä pred zavlečením nákazy do chovov hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí.


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Platformy pre brexit
Bestslovakfood