Tlačové správy

V Nitre ocenili najlepších pestovateľov a chovateľov za rok 2006

09-05-2007

Za účasti štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva SR (MP SR) Vladimíra Palšu, generálnej riaditeľky sekcie zahraničnej koordinácie a obchodnej politiky MP SR Mariety Okenkovej, primátora Nitry Jozefa Dvonča, predsedu SPPK Ivana Oravca, ďalších významných predstaviteľov agrosektora a zástupcov médií, ocenili v priestoroch Slovenského centra poľnohospodárskeho výskumu v Nitre, víťazov súťaže NAJ Slovenský chov a NAJ Naše pole.

Cieľom súťaže, ktorú po tretíkrát zorganizovali vydavateľstvá odborných mesačníkov Slovenský CHOV a Naše pole, je oceniť a mediálne podporiť najlepších chovateľov hospodárskych zvierat a pestovateľov poľných plodín na Slovensku.

Do súťaže o najlepšieho pestovateľa sa prihlásilo 250 subjektov. V rámci 9 kategórií bolo hodnotnými cenami od vydavateľstva Naše pole a sponzorských firiem ocenených 22 podnikov. Najlepším pestovateľom v roku 2006 sa stalo Poľnohospodárske družstvo Jelšovce.

V súťaži NAJ Slovenský chov bolo hodnotených 1300 podnikov, v ktorých Štátny plemenársky ústav SR vykonáva kontrolu úžitkovosti. Súťažilo sa v kategóriách rozdelených podľa druhov (HD, ošípané, ovce a kozy) a plemien hospodárskych zvierat. Ocenených bolo 31 najlepších chovateľov, ktorí získali hodnotné ceny od vydavateľstva Slovenský CHOV a sponzorských firiem.

Podrobné výsledky súťaže sú uvedené v ročenke najlepších pestovateľov a chovateľov roku 2006, ktorú bezplatne získajú všetci predplatitelia časopisov Slovenský CHOV a Naše pole. Jej tabuľková časť je súčasťou tejto informácie.

Jana Kaplanová
riaditeľka

9. 5. 2007

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Tel.: 02 59266 272, 02 59266 311
e-mail: jana.kaplanova@land.gov.sk
www.mpsr.sk