Facebook Statistics

Ústavné semináre NPPC-VÚP (rok 2021)

29-03-2021

Semináre Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra – Výskumného ústavu potravinárskeho (NPPC-VÚP) sa konajú zvyčajne posledný piatok v príslušnom mesiaci.

Plán všetkých ústavných seminárov NPPC-VÚP na rok 2021 je zverejnený na webovej stránke NPPC-VÚP (nájdete ho v prílohách dole).

Semináre sa konajú sa v zasadačke NPPC-VÚP na 8. poschodí (Priemyselná 4, 824 75 Bratislava). Začiatok seminárov je vždy o 9:00.

Vzhľadom k možným zmenám si overte termín konania vybraného semináru na e-mailovej adrese: justina.farbulova@nppc.sk.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood