Úradné overovanie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností

12-06-2008

List MP SR na vedomie KPÚ a OPÚ č. 4572/2006-910

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)