Facebook Statistics
Značka Kvality

Úrad EFSA zverejnil tender s názvom Identifikácia prístupov testovania toxicity in vitro pre nové bielkoviny v kontexte hodnotenia rizika potravín a krmív

13-04-2022

EFSA sa snaží identifikovať in vitro stratégie testovania toxicity pre proteíny na podporu hodnotenia ich toxicity v kontexte hodnotenia rizika potravín a krmív.

Tender č. OC/EFSA/NIF/2022/01 bude otvorený do 4.5.2022.

Bližšie informácie, plánované termíny a podmienky pre uchádzačov nájdete na webovej stránke: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10487

 

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood