Facebook Statistics

Uložte si do svojho kalendára: Risk Assessment Research Assembly (RARA)

30-06-2021

Nepremeškajte príležitosť vyjadriť sa k tomu, ako bezpečnosť potravín môže podporiť bezpečnosť a udržateľnosť potravinových systémov, ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN a Zelenej dohody pre EÚ!

Za účelom podpory súladu medzi financovaním výskumu na národnej a európskej úrovni, zbližuje EFSA poskytovateľov finančných prostriedkov na výskum na národnej a európskej úrovni, tvorcov politík, rozhodovacie orgány a vedcov v oblasti bezpečnosti potravín, aby ukázali, ako sa výskumné programy opierajú o vedecké poznatky a ako výskum podporuje bezpečnosti potravín.

Druhý Risk Assessment Research Assembly (RARA) nadviaže na úvodné stretnutie, ktoré sa konalo v roku 2018.

Stretnutie je tiež významnou príležitosťou na zhromaždenie a zdieľanie vedomostí s kľúčovými hráčmi. Môžete sa vyjadriť k budúcemu smerovaniu financovania a výskumu v oblasti hodnotenia rizika bezpečnosti potravín tak na národnej, ako aj EÚ úrovni.

Akcia sa bude konať v Berlíne dňa 1. decembra 2021Registrácia bude otvorená v septembri 2021.

Dôležité linky

EFSA's Advisory Forum calls for more public investment in food safety research
EU Member States
Competent organisations in Member States
Risk Assessment Research Assembly

Kontakty pre médiá:

EFSA Media Relations Office
Tel.: +39 0521 036 149
E-mail: Press@efsa.europa.eu

​AskAQuestion Service

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood