Facebook Statistics
Značka Kvality

Vzdelávacie aktivity

Učiť sa milovať lesy

27-03-2019

21. marec. Deň, kedy je dôležité oslavovať lesy a stromy a zvýšiť povedomie o význame všetkých typov lesov na Zemi. 21. marec je totiž Medzinárodným dňom lesov. Tohtoročná téma LESY A VZDELÁVANIE priam nabáda k aktívnej účasti lesných pedagógov ukázať, že LES je unikátna učebňa, ktorá má jedinečné predpoklady pre budovanie vzťahu, lásky a ochrany k našim lesom!

Národné lesnícke centrum ako koordinátor aktivít lesnej pedagogiky na Slovensku pripravilo komplexný metodický materiál určený lesným pedagógom pre uskutočnenie aktivít pri príležitosti Medzinárodného dňa lesov. Hlavným zámerom bolo upriamiť pozornosť na tohtoročnú tému Lesy a vzdelávanie. Celoslovenskú výzvu zapojiť sa do tejto kampane prijali lesníci a lesní pedagógovia z rôznych regiónov.

V týždni od 18. do 22. marca realizovali lesní pedagógovia celkovo 15 podujatí lesnej pedagogiky pre rozličné cieľové skupiny. Vyvrcholením bol práve 21.marec, kedy sa konal workshop Lesy a vzdelávanie pre stredoškolákov na Strednej odbornej škole lesníckej v Banskej Štiavnici. Do workshopu sa zapojili aj študenti z Gymnázia A. Kmeťa, Strednej priemyselnej školy S. Mikovíniho a Strednej odbornej školy služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici. Úlohy workshopu preverili tímovú prácu a sústredili pozornosť mladých na oslavu lesov. Výzva realizácie workshopu mala celoslovenský charakter a zapojili sa do nej aj lesní pedagógovia z OZ Kriváň, OZ Levice (Lesy SR), Štátne lesy TANAP-u aj Lesné hospodárstvo Inovec s.r.o. a ďalší. Okrem aktivít pre stredoškolákov zrealizovali lesníci aj lesné vychádzky pre ďalšie cieľové skupiny. Takmer 500 detí, žiakov, študentov a rodín s deťmi sa zúčastnilo aktivít lesnej pedagogiky pri príležitosti Medzinárodného dňa lesov 2019.

Fotogaléria z podujatí je zverejnená aj prostredníctvom Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), kde bol vytvorený verejne dostupný album fotografií z kampane Medzinárodného dňa lesov 2019 v rámci celého sveta a môžete si ho pozrieť na:

https://www.flickr.com/photos/faoforestry/sets/72157677285095457

Hlavné motto a odkaz "Učiť sa milovať lesy" nabáda aj nás dospelých k aktívnemu prístupu a odovzdávaniu našich skúseností práve mladým. Buďme tu aj my pre nich, je to naša budúcnosť.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood