Facebook Statistics
Značka Kvality

Tender EFSA: Monitoring a dohľad nad dátami pre budúce potreby hodnotenia chemických rizík v EFSA: skúmanie nových možností

22-07-2022

Dovolili by sme si Vás informovať, že na webových stránkach elektronického trhoviska EÚ (TED e-Tendering) bola publikovaná výzva EFSA "Monitoring a dohľad nad dátami pre budúce potreby hodnotenia chemických rizík v EFSA: skúmanie nových možností".

Cieľom projektu je:

  • identifikovať a uprednostniť dátové potreby EFSA pre pokrok v hodnotení rizík pre ľudské zdravie, hodnotenie rizík pre zdravie zvierat a hodnotenie rizík chemických látok pre životné prostredie
  • identifikovať a zmapovať príslušné zdroje údajov
  • poskytnúť odporúčania pre prístup k údajom a ich vytváranie

Maximálny rozpočet na priamu zmluvu na 24 mesiacov je 250 000 EUR.

Uzávierka prijímania ponúk je 5. septembra 2022 o 14.30 hod.

Zadávacie dokumentácie a príslušné dokumenty sú k dispozícii  na uvedenom odkazehttps://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11393 .


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood