Facebook Statistics
Značka Kvality

Sympózium LARAS k hodnoteniu rizika (27. – 29. 8. 2019, Montevideo, Uruguaj)

24-06-2019

V dňoch 27. – 29. 8. 2019 sa v Montevideo (Uruguaj) uskutoční sympózium „Budovanie regionálneho prístupu" (Building-up a Regional Approach: Latin American Risk Assessment Symposium on Food Safety (LARAS)). Organizátormi sú Uruguajské ministerstvo pôdohospodárstva a rybného hospodárstva (MGAP) a Nemecký federálny inštitút pre hodnotenie rizika (BfR). Sympózium odborne podporujú viaceré organizácie, napr. Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a mnohé ďalšie.

Výživné a bezpečné potraviny sú základnou esenciou ľudského zdravia a prosperity spoločnosti. Sympózium LARAS sa preto zameriava na výzvy v oblasti bezpečnosti potravín na regionálnej i medzinárodnej úrovni. LARAS predstavuje výnimočnú príležitosť na odbornú diskusiu o stave hodnotenia rizika v Latinskej Amerike. Program obsiahne ako tematiku týkajúcu sa mikrobiologického a chemického hodnotenia rizika, tak i mikrobiálnej rezistencie. Súčasťou sympózia budú navyše interaktívne workshopy zamerané na analýzu silných a slabých miest systému bezpečnosti potravín v Latinskej Amerike. Workshopy si za cieľ kladú posilnenie spolupráce zodpovedných inštitúcií v prípade vypuknutia krízy v oblasti bezpečnosti potravín, ale i pred ňou.

Náklady

  • sympózium je bez poplatku
  • cestovné náklady, ubytovanie a stravné si účastníci hradia sami

Jazyk konferencie

  • anglický a španielsky jazyk (simultánny preklad zabezpečený)

Online prihláška (prihlásiť sa je potrebné najneskôr do 30. 06. 2019)

V prípade potreby doplňujúcich informácií kontaktujte:               

[email protected]
[email protected]

V prílohe nájdete:

  • program sympózia
  • informácie o priebehu workshopov

Viac informácií nájdete na  webovej stránke BfR venovamej sympóziu.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood