Facebook Statistics
Značka Kvality

Vzdelávacie aktivity

Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD – Košický kraj

20-05-2019

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Košický kraj Vás pozýva na druhé stretnutie Tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni dňa 27. mája 2019.

Na stretnutí sa dozviete aktuálne informácie v rámci oblasti LEADER/CLLD, o aktivitách ENDR a o CENTRAL EUROPE NRN klastri.

Účasť je treba potvrdiť. Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood