Facebook Statistics
Značka Kvality

Situačná a výhľadová správa Kozy

09-07-2024
Foto: Situačná a výhľadová správa KozyDňa 9.7.2024 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Kozy. Poskytuje aktuálne informácie o regulačnej politike trhu, početných stavoch kôz, úžitkovosti, o dopyte, ponuke, cenách, zahraničnom obchode a spotrebe kozieho mäsa na Slovensku k 31.12.2023. Hlavnou časťou správy je hmotná bilancia kozieho mäsa.

Situačná a výhľadová správa Ovce

09-07-2024
Foto: Situačná a výhľadová správa OvceDňa 9.7.2024 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Ovce. Poskytuje aktuálne informácie o regulačnej politike trhu, početných stavoch oviec, úžitkovosti, o dopyte, ponuke, cenách, zahraničnom obchode a spotrebe ovčieho mäsa, mlieka a vlny na Slovensku k 31.12.2023. Hlavnou časťou správy je hmotná bilancia ovčieho mäsa.

Situačná a výhľadová správa Mlieko

03-06-2024
Foto: Situačná a výhľadová správa MliekoDňa 3.6.2024 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Mlieko. Poskytuje aktuálne informácie o regulačnej a podpornej politike trhu, počte dojníc, úžitkovosti, množstve vyrobeného mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku, o dopyte, ponuke, cenách, zahraničnom obchode a spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov k 31. 12. 2023. Hlavnou časťou správy sú hmotné bilancie surového kravského mlieka, prírodných syrov, sušeného odtučneného mlieka a masla.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood