Facebook Statistics
Značka Kvality

Výsledky zberu štatistických zisťovaní (rok 2022)

​Stiahnite výsledky zberu vo formáte Excel

 
ML (MPRV SR) 6-12 VOH (MPRV SR) 7-12 LIAH (MPRV SR) 1-12 Mäso (MPRV SR) 1-12 OB (MPRV SR) 9-12 FCMIZ (MPRV SR) 1-12 Sklad (MPRV SR) 1-04 LB (MPRV SR) 1-04 LB (MPRV SR) 2-04 LB (MPRV SR) 3-04 LB (MPRV SR) 4-04 KRMZ (MPRV SR) 1-04 Ryby (MPRV SR) 1-04 OBCHOD (MPRV SR) 1-04 ODV (MPRV SR) 7-02 ML (MPRV SR) 6-01
2022 december
2022 november
                   
2022 október
                   
2022 september
   
2022 august
                   
2022 júl
                   
2022 jún
 
2022 máj
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2022 apríl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2022 marec
 
 
2022 február
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2022 január
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood