Facebook Statistics
Značka Kvality

Výsledky zberu štatistických zisťovaní (rok 2021)

Stiahnite výsledky zberu vo formáte Excel

 
ML (MPRV SR) 6-12 VOH (MPRV SR) 7-12 LIAH (MPRV SR) 1-12 Mäso (MPRV SR) 1-12 OB (MPRV SR) 9-12 FCMIZ (MPRV SR) 1-12 Sklad (MPRV SR) 1-04 LB (MPRV SR) 1-04 LB (MPRV SR) 2-04 LB (MPRV SR) 3-04 LB (MPRV SR) 4-04 KRMZ (MPRV SR) 1-04 Ryby (MPRV SR) 1-04 OBCHOD (MPRV SR) 1-04 ODV (MPRV SR) 7-02 ML (MPRV SR) 6-01
2021 december
   
2021 november
         
 
 
 
 
 
2021 október
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021 september
     
2021 august
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021 júl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021 jún
 
 
2021 máj
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021 apríl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021 marec
 
 
 
2021 február
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021 január
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood