Facebook Statistics
Značka Kvality

Výsledky zberu štatistických zisťovaní (rok 2020)

Stiahnite výsledky zberu vo formáte Excel

 
ML (MPRV SR) 6-12 VOH (MPRV SR) 7-12 LIAH (MPRV SR) 1-12 Mäso (MPRV SR) 1-12 OB (MPRV SR) 9-12 FCMIZ (MPRV SR) 1-12 Sklad (MPRV SR) 1-04 LB (MPRV SR) 1-04 LB (MPRV SR) 2-04 LB (MPRV SR) 3-04 LB (MPRV SR) 4-04 KRMZ (MPRV SR) 1-04 Ryby (MPRV SR) 1-04 OBCHOD (MPRV SR) 1-04 ODV (MPRV SR) 7-02 ML (MPRV SR) 6-01
2020 december
   
2020 november
         
 
 
 
 
 
2020 október
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020 september
     
2020 august
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020 júl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020 jún
 
 
2020 máj
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020 apríl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020 marec
 
 
 
2020 február
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020 január
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood