Facebook Statistics

Stratégia pre krajiny postihnuté africkým morom ošípaných

04-03-2021

 

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) navrhol stratégie surveillance (dohľadu) pre krajiny postihnuté africkým morom ošípaných (AMO). Pomocou nich bude možné určiť, kedy vírus prestal cirkulovať v populácii diviakov.

EFSA vo vedeckom stanovisku odporúča stratégiu ukončenia (exit strategy), ktorá pozostáva z dvoch fáz: obdobie rutinného dohľadu nad diviakmi (skríningová fáza), po ktorom nasleduje kratšie obdobie intenzívneho dohľadu (konfirmačná fáza).

Modelovanie ukázalo, že:

  • presnosť stratégie ukončenia stúpa úmerne s počtom zhromaždených a otestovaných jatočných tiel diviakov
  • predĺženie obdobia monitoringu zvyšuje šance na overenie či vírus AMO stále cirkuluje v populácii diviakov
  • aktívny dohľad, ktorý je založený na love diviakov, má obmedzený vplyv na účinnosť stratégie ukončenia

Stanovisko EFSA ponúka príklady na uplatnenie stratégie ukončenia v postihnutých oblastiach veľkých aj malých rozmerov. Poskytuje tiež odporúčania, týkajúce sa minimálneho obdobia monitoringu, ktoré sú potrebné na zefektívnenie stratégie.

Pôvodné znenie tlačovej správy nájdete na webovej stránke EFSA.

Kontakty pre médiá:

EFSA Media Relations Office
Tel. +39 0521 036 149
Email Press@efsa.europa.eu
AskAQuestionService

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood