Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Štartuje 12. ročník Dediny roka

19-01-2023

Začiatkom roka 2023 bol vyhlásený ďalší ročník národného ocenenia Dedina roka. V rámci neho organizátori hľadajú výnimočné slovenské obce, ktoré dosahujú úspechy v rozvoji starostlivosti o vidiek, sú konkurencieschopné, dokážu prinášať inovatívne riešenia do procesu starostlivosti o svoje prostredie a pritom nezabúdajú ani na vlastné tradície a rozmanitosť kultúry.

Vidiecky priestor je podstatnou a nezanedbateľnou súčasťou Slovenska. Prostredníctvom ocenenia Dedina roka už od roku 2001 spoznávame samosprávy, ktoré do svojho rozvoja vnášajú ojedinelé inovatívne a inšpiratívne riešenia, a to aj na úrovni starostlivosti o životné prostredie. Každá obec sa môže zapojením do národného ocenenia získať prestížny titul Dedina roka 2023 a zároveň možnosť reprezentovať Slovensko v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny, ktorú od roku 1990 organizuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny. Uzávierka prihlášok je 31. marca. Prihlásené obce posudzujú členovia Národnej hodnotiacej komisie počas mája až augusta. Hodnotiaci proces prebieha na dvoch úrovniach – návštevou prihlásených obcí v území a záverečným rokovaním komisie. V septembri predstavíme verejnosti laureáta ocenenia Dedina roka a ďalších víťazov v kategóriách Dedina ako hospodár, Dedina ako klenotnica, Dedina ako maľovaná, Dedina ako partner.

Po vzore posledného ročníka sa do organizácie podujatia v pozícii partnerov opätovne zapájajú aj všetky samosprávne kraje. Tie sú koordinátormi rozvojových aktivít vo svojom území, môžu motivovať obce k účasti, pomôcť im pri príprave prezentácie a programu počas návštevy hodnotiacej komisie.  

Dedina roka zdôrazňuje tradície a rozmanitosť kultúry a krajiny vidieckych regiónov, poukazuje na snahu slovenských dedín priblížiť sa progresu obcí na európskej úrovni so zachovaním tváre a duše slovenskej dediny. Vyhlasovateľmi Dediny roka sú Ministerstvo životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia. Partnermi Dediny roka sú Ministerstvo dopravy SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Spolok pre obnovu dediny, Združenie miest a obcí Slovenska, Národné osvetové centrum, Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu, Vidiecky parlament na Slovensku a samosprávne kraje. Všetky informácie o súťaži sú zverejnené na www.dedinaroka.sk. Uzávierka prihlášok je 31. marca 2023.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood