Likvidácia štátnych podnikov

Správa o priebehu likvidácie štátnych podnikov v zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky k 31.12.2007

29-09-2008

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)