Likvidácia štátnych podnikov

Správa o priebehu likvidácie štátnych podnikov v zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky k 31.12.2006

26-03-2007

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)