Facebook Statistics

Slovník skratiek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fulltextové vyhľadávanie Stlač enter

 


VALUE Valorisation and Utilisation for Europe programme disseminating information about EU research and technical development
Program pre rozširovanie a využívanie výsledkov výskumu
VAT value added tax
daň z pridanej hodnoty
VAVI(Holandsko) Vereniging voor de Aardappelverwerkende
Združenie pestovateľov zemiakov
VBF(Francúzsko) Viande Bovine Francaise
logo pre hovädzie mäso z Francúzska
VBV(Holandsko) Voorlichtingsburreau Vlees
Výbor pre mäso
VDQS Vin délimité de qualité supérieure
víno najvyššej kvality
VIB(Holandsko) Voedselvoorzieningsinen verkoopbureau
Holandská intervenčná agentúra
VQPRD vin de qualité produits dans des régions déterminés
značkové vína zo špecifikovaných regiónov
VRA voluntary restraint agreement
dohoda o dobrovoľnom obmedzení
VROM(Holandsko) De Raad Volkshuisvesting de Ruimtelijke Ordening e het Milieubeheer
Ministerstvo životného prostredia

« 10 records, 1 pages, current page 1 »


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood