Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Slovenský pozemkový fond povedie Henrich Haščák

31-05-2023

Slovenský pozemkový fond (SPF) bude od 1. júna 2023 viesť Henrich Haščák. Vláda SR na svojom dnešnom zasadnutí zároveň odvolala z funkcie doterajšieho generálneho riaditeľa (GR SPF) Jána Marosza a Henricha Haščáka z pozície  štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR).

Zmena nastala aj na poste námestníka GR SPF. Minister pôdohospodárstva prof. Jozef Bíreš predložil k dnešnému dňu na rokovanie kabinetu návrh aj na odvolanie doterajšej námestníčky Adriany Muráňovej. Vláda SR vymenovala, s účinnosťou od 1. 6. 2023, na tento post Mariána Bullu.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood