Tlačové správy

Slovenskú republiku bude na medzinárodnom veľtrhu Grüne Woche – Zelený týždeň v Berlíne reprezentovať národná expozícia

16-01-2007

Pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva SR sa predstaví Slovenská republika na jednom z najväčších európskych podujatí v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a záhradníctva – medzinárodnom veľtrhu Grüne Woche v Nemecku. I keď plochou je tohtoročná expozícia skromnejšia, zámerom Ministerstva pôdohospodárstva SR je vytvoriť základy pre širšiu prezentáciu slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva a záhradníctva, a to práve cez predstavenie výrobkov v zahraničí, čím očakávame vytvorenie priestoru pre aktívnejšiu obchodnú politiku Slovenskej republiky. V národnom stánku Slovenskej republiky sa od 19. do 28. januára predstavia odbornej i laickej verejnosti výrobcovia mäsového priemyslu a kvalitných slovenských vín a piva.

Delegáciu Ministerstva pôdohospodárstva SR vedie minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky p. Miroslav Jureňa, ktorý sa na pozvanie spolkového ministra pre výživu, poľnohospodárstvo a ochranu spotrebiteľa Nemecka, p. Horsta Seehofera, zúčastní 18. januára na slávnostnom otváracom ceremoniáli a 19. januára privíta svojho nemeckého rezortného kolegu v slovenskom národnom stánku. Minister Jureňa má počas veľtrhu naplánované aj ďalšie dvojstranné pracovné stretnutia so svojimi kolegami zo zahraničia, a očakávame aj stretnutie s komisárkou EÚ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka p. Mariann Fischer Boelovou, ktorá je každoročnou návštevníčkou veľtrhu.

V hale č. 10. 2., kde sa bude týčiť replika Bratislavského hradu, odprezentujú slovenské výrobky zástupcovia Spoločnosti PM Zbrojníky, Topvar Topoľčany a Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku. Vyhľadávanou atrakciou zo strany nemeckých obchodných partnerov v stánku Slovenskej republiky, je tradične degustácia kvalitného slovenského vína a piva.

Návštevníci budú môcť ochutnať Račiansku a Tereziánsku frankovku - najslávnejšie víno z Rače, dodávané od r. 1767 na cisársky dvor do Viedne pre Máriu Teréziu. Do degustačného programu je zaradené aj víno Tokajský výber 3-putňový, od spoločností Galafruit, ktoré je vyrobené špeciálnou technológiou z cibéb hrozna. Podávať sa budú excelentné vína ročníka 2006 - Irsai Oliver od firmy Vitis Pezinok a Müller Thurgau od Villa víno Rača. Určite návštevníkov zaujme aj Modrý Portugal od Vinárskych závodov Topoľčianky. V ponuke bude aj excelentný nealkoholický nápoj VINEA, vyrobený z hroznovej šťavy, určený pre všetky vekové kategórie. Karpatské brandy špeciál je jedinečné brandy vyrábané na Slovensku s viac ako 30 - ročnou tradíciou, ktoré očarí vyzretosťou, plnosťou a krásnou jantárovou farbou. Je vyrobené dvojnásobnou destiláciou z najkvalitnejších malokarpatských vín, zrením v 300 litrových dubových sudoch.

V hale č. 25 sa predstaví s jedným z najstarších kultúrnych plemien koní - Lipican a vzácnym karpatským plemenom Hucul, ktoré je zapísané v červenej knihe FAO, aj Národný žrebčín Topoľčianky, š. p. Šesť plemenných lipicanských žrebcov predvedie ukážky topoľčianskej klasickej jazdeckej školy s prvkami vysokej školy španielskej. Dve huculské kobylky sa ukážu v jazdeckom a nosnom sedle.

Účasť Slovenska na Grüne Woche považuje minister pôdohospodárstva SR za veľmi významnú, a to ako z hľadiska prezentácie agrosektora, tak i s ohľadom na politický význam, keďže Nemecká spolková republika prebrala predsedníctvo Rady Európskej únie. Z hľadiska agropotravinárskeho obchodu patrí Nemecko medzi našich najvýznamnejších hospodárskych partnerov.

Na oficiálnom otvorení veľtrhu bude prítomný predseda Európskej komisie José Manuel Barosso, a tiež spolková kancelárka Nemecka Angela Merkelová.

Jana Kaplanová
riaditeľka

16. január 2007

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Tel.: 02 59266 272, 02 59266 311
e-mail: jana.kaplanova@land.gov.sk
www.mpsr.sk

Doplňujúce informácie

Medzinárodný veľtrh poľnohospodárstva, potravinárstva a záhradníctva Grüne Woche – Zelený týždeň sa koná od 19. do 28. januára 2007 v Berlíne. Je najvýznamnejším podujatím v danom odbore v Nemecku. Prezentujú sa na ňom výrobcovia z celého sveta a je centrom testovania nových výrobkov, i miestom stretnutí kľúčových predstaviteľov poľnohospodárskej politiky.

V roku 2006 ho navštívilo 62 zahraničných ministrov a štátnych tajomníkov, 31 premiérov krajín s delegáciami, 63 veľvyslancov a konzulov.

Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku je dobrovoľným združením slovenských výrobcov vína, založený 11. augusta 1993. Zväz má dnes 26 členov, ktorí ročne vyrobia 350 000 hl vína a svojou výrobnou produkciou pokrývajú 85 - 90 % výroby na Slovensku. Jednou z hlavných aktivít zväzu je zastupovať záujmy svojich členov, propagovať a prezentovať kvalitu a výrobky svojich členov. Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku bude zastupovať firma Villa Víno Rača, hospodáriaca na približne 125 hektároch vinohradov v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti, ktorá je najväčšou a najstaršou slovenskou vinohradníckou oblasťou. Degustáciu bude prezentovať známa slovenská someliérka Ingrid Vajcziková.

Slovenské pivo Topvar sa na veľtrhu zúčastní už 13 - krát a bude prezentovať napríklad tmavé pivo Marína, ktoré sa stalo v očiach návštevníkov jedným z najobľúbenejším, alebo 12% - tné pivo Topvar, ktoré získalo v minulých rokoch zlatú medailu od riaditeľstva veľtrhu. Súčasťou prezentácie slovenských pív bude aj slovenská ľudová hudby v podaní harmonikára p. Dezidera Guliša. Slovenské pivá bude prezentovať nemeckým, ale aj ostatným návštevníkom a odborníkom, Jozef Nemec so svojimi dlho-ročnými spolupracovníkmi.

Slovenské mäsové výrobky reprezentuje na veľtrhu spoločnosť PM Zbrojníky, založená v roku 1993. V súčasnosti sú v portfóliu výrokov spoločnosti mäkké výrobky, šunkoviny, tepelné opracované výrobky, špeciality a tepelne neopracované výrobky. Kapacita mäsovej výroby je 70 ton výrobkov denne. Spoločnosť má vypracovaný systém HACCP, v roku 2002 získala certifikát ISO 9001/2000. Ako jeden z prvých závodov splnila spoločnosť PM Zbrojníky prísne kritériá EU. V auguste 2005 získala prevádzka spoločnosti bitúnok Zbrojníky certifikát ISO od renomovanej spoločnosti SGS. Mäsové konzervy spoločnosti sa na trhu prezentujú pod značkou Fajne. Prvoradou úlohou spoločnosti je dodávať kvalitný a čerstvý tovar.

Národný žrebčín Topoľčianky bol založený 15.októbra 1921 s cieľom chovať teplokrvné plemená koní. Je to špecializované zariadenie, ktoré chová 5 čistokrvných plemien - Lipican, Hucul, Arabský plnokrvník, Shagya-arab a Slovenský teplokrvník. Tradičné plemená sú chované v prísnej líniovej plemenitbe, s cieľom zachovania rodín a línií. Hlavnou úlohou je konzervácia genofondu, uchovanie génových rezerv v tradičnom type, s dostatočným počtom chovných jedincov.

Žrebčín hospodári na 1 000 ha poľnohospodárskej pôdy, chová 550 koní a 300 kusov Holštýnského čiernostrakatého dobytka s priemernou mliekovou úžitkovosťou 9000 l. Vedie Centrálnu evidenciu koní na Slovensku, vystavuje osvedčenia o pôvode všetkých plemien. Je poverený vedením plemenných kníh pre celé Slovensko plemena Lipican, Hucul, Arabský plnokrvník a Shagya-arab. Je členom všetkých medzinárodných a svetových organizácií, ktoré zastrešujú chovateľov jednotlivých plemien. Od roku 2003 spravuje spermobanku a inseminačnú stanicu koní s európskym číslom ISŽ 001.