Facebook Statistics

Tlačové správy

Slovensko po prvý raz na BioFachu v Norimbergu

09-02-2007

V dňoch 15. – 18. februára 2007 sa Slovensko predstaví na veľtrhu biopotravín BioFach v nemeckom Norimbergu. Keďže prvý raz nejdú slovenskí výrobcovia biopotravín na toto celosvetové podujatie len ako návštevníci, ale budú mať samostatné národné zastúpenie, má tento ročník BioFachu pre Slovenskú republiku príťažlivý nádych. Vystavovatelia dostali príležitosť prezentovať svoju produkciu prostredníctvom výstavného stánku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Slovenskú ekologickú výrobu a ekologické výrobky budú v národnom stánku prezentovať odborní garanti s UKSUP-u v Bratislave. Vystavovatelia veria, že zaujmú návštevníkov veľtrhu, a ten sa stane odrazovým mostíkom pre našich výrobcov biopotravín. Slovenské ekologické poľnohospodárstvo svojim intenzívnym rozvojom a úrovňou realizácie výroby biopotravín a rozsahom produkcie kvalitných rastlinných a živočíšnych primárnych bioproduktov, sa zaslúžene zaraďuje medzi krajiny prezentované na takom významnom svetovom fóre biopotravín, ako je BioFach.

Veľtrh otvorí za účasti primátora mesta Norimberg Urlicha Maly a štátneho tajomníka spolkového ministerstva poľnohospodárstva, výživy a ochrany spotrebiteľa Gerda Müllera, prezident Medzinárodnej federácie pre ekologické poľnohospodárstvo Gerald A. Hermann. Na veľtrhu sa zúčastní aj taliansky minister poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníckej politiky PaoloDe Castro a Otváraciu reč prednesie komisárka EÚ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Mariann Fischer Boelova.

Na slávnostnom otvorení sa zúčastní aj delegácia Slovenskej republiky vedená štátnym tajomníkom Ministerstva pôdohospodárstva SR Vladimírom Palšom.

Jana Kaplanová
riaditeľka

 

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Tel.: 02 59 266 272, tel./fax: 59 266 311
e-mail: jana.kaplanova@land.gov.sk
www.mpsr.sk


Doplňujúce informácie

BioFach je svetovým veľtrhom, zameraným na biopotraviny a iné bioprodukty, na odborné semináre na medzinárodnej úrovni. Zúčastní sa na ňom viac ako 2 700 vystavovateľov z vyše 70 krajín. Neoddeliteľnou súčasťou veľtrhu BioFach bude už tradične odborný program, “Kongres BioFach 2007”, s vyše 120 odbornými prezentáciami formou seminárov na aktuálne témy ekologického poľnohospodárstva, workshopov, odborných diskusií či stretnutí odborníkov.

BIOCENTRUM, s. r. o., Želiezovce – pestovanie bio cesnaku, mrkvy, hrachu, výroba sušeného bio ovocia a zeleniny (cibuľa, cvikla, reďkev, paštrnák, petržlen, jablká, rajčiaky, slivky, melóny

AGRO GAJARY, s. r. o., Gajary – pestovanie bio cibule kuchynskej, hrachu siateho, mrkvy, ovsa, repy červenej šalátovej, uhoriek šalátových, zemiakov konzumných

NATURAL ALIMENTÁRIA, s. r. o., Bratislava – výroba eko vín (Chardonnay, Rizling vlašský)

SHR Štefan Krnáč, Krné – výroba Detvianskeho celozrnného pšeničného chleba

IGET, s. r. o., Lipany – výroba bio mliečnych výrobkov na báze ovčieho syra

Createc msc, s. r. o., Zvolen – výroba bio cereálnch výrobkov (tyčinky)

EKOTREND MYJAVA, spol. s r. o., Rudník – bio liečivé byliny a rastliny (repík, šípka), obilnín (pšenica, raž), výroba bio čajov, múky a cestovín

PARVUS, s. r. o., Vojkovce –bio ovocné šťavy (brezová šťava, šťava z jarabiny, miešané šťavy z brezy s bazou, resp. jarabinou.

EKOFARM s. r. o., Podskalie – bio liečivé rastliny, výroba liečivých čajov

Miroslav Grznár MLYN –ZRNO, Veľké Hoste – výroba bio produktov z obilia

BIOAPIS – SK, Včelia farma SHR Mária Bujňáková, Brezovica – výroba včelár-skych produktov

AGREF, spol. s. r. o., Komárno – bio obilniny (kukurica, pšenica, raž, sója), bio hrach siaty

SadLivia, s. r. o., Nitra – výroba ovocných bio destilátov a ovocných štiav

CSI – DC, s. r. o., Vranov nad Topľou – výroba múky, celozrnného chleba a pečiva

OSIVO a. s., Zvolen – bio obilniny (ovos, pšenica raž)


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood