Facebook Statistics
Značka Kvality

Slovenské výrobky po dvanásty raz v Ženeve

18-12-2012

Dňa 6. decembra 2012 sa v priestoroch Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v Ženeve uskutočnil už 12. ročník prezentačno-degustačnej akcie pod názvom BREWING THE DIFFERENCE (Poznávanie rozdielov).

Tak ako po minulé roky, aj tento ročník sa niesol v znamení ochutnávok tradičných a typických národných špecialít 20 členských krajín Európskej únie vrátane Slovenskej republiky. Za kandidátske krajiny do EÚ sa zúčastnili Turecko a budúci člen Chorvátsko.

Slovenská republika sa doposiaľ zúčastnila všetkých ročníkov tejto tradičnej akcie a po dvanásty krát sa opäť prezentovala svojimi potravinárskymi výrobkami takpovediac pred celým svetom vzhľadom na to, že hosťami sú delegáti a diplomati všetkých 157 členských krajín WTO a ďalších medzinárodných organizácií so sídlom v Ženeve.

Aj v tomto roku sa podujatie vyznačovalo vysokou návštevnosťou delegátov a hostí pri slovenskom pulte, kde návštevníci vysoko ocenili vynikajúcu chuť a kvalitu slovenských syrov (napr. oštiepkov, pareníc, bryndze a pod.) a  nápojov (pív a vín). Mnohí zahraniční delegáti už majú v povedomí zafixované, že bryndza, syrové korbáčiky či Zlatý bažant = Slovensko. Akcia nemá kontraktačný charakter, ale naše kvalitné výrobky sa znovu a znovu dostávajú do povedomia diplomatov obchodného zamerania celého sveta.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať spoločnostiam, ktoré sponzorsky poskytli svoje výrobky na prezentačno–degustačnú akciu Brewing the Difference v Ženeve:

  • SLOVENSKÉ ZDRUŽENIE VÝROBCOV PIVA A SLADU Bratislava – pivá Zlatý bažant, Bažant Radler – citrón, Topvar, Šariš a Steiger;
  • FOOD FARM Hlohovec – vína biele a červené;
  • AGROFARMA Červený Kameň – syry (korbáčiky, parenice, oštiepky)
  • LEVMILK Levice – mliečne výrobky (acidofilné mlieko, maslo a tvrdé syry);
  • MILSY Bánovce nad Bebravou – syrová torta.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood