Facebook Statistics
Značka Kvality

Slovenské poľnohospodárske múzeum

Slovenské poľnohospodárske múzeum

Názov: Slovenské poľnohospodárske múzeum
Adresa: 950 50 Nitra, Dlhá 92
mob.: +421 911 404 001
email: [email protected]
web: www.spmnitra.sk

Slovenské poľnohospodárske múzeum bolo založené dňa 23. 10. 1922 v Bratislave. Výstavba jeho sídla sa uskutočnila v r. 1924-28 pod vedením architekta Michala Milana Harminca a staviteľa V. Nekvasila. Nachádzalo sa v budove na Vajanskom nábreží, kde v súčasnosti sídli Slovenské národné múzeum. Vybudovanie expozícií múzea umožnilo 4. 5. 1930 jeho slávnostné otvorenie pre širokú verejnosť pod názvom Zemědělské múzeum v Bratislave.

Dnes je špecializované múzeum s celoštátnou pôsobnosťou na dokumentáciu a spracovávanie agrárnych dejín Slovenska, ktoré od roku 1960 sídli v Nitre. Od 1. 1. 1978 patrí múzeum pod správu štátneho podniku Agrokomplex – Národné výstavisko. Vo svojom zbierkovom fonde má viac ako 25 000 ks zbierkových predmetov z celej oblasti poľnohospodárstva. Súčasné expozície boli sprístupnené verejnosti v r. 1992 a prezentujú Najstaršie dejiny poľnohospodárstva , Spracovateľstvo a tradičné remeslá, Ochrana roľníckej usadlosti pred požiarom, Poľnohospodárske stroje a Poľnohospodárske letectvo. Okrem výstavných priestorov je súčasťou múzea aj skanzen s expozíciami Škola, Mliečnica, Pekáreň, Pálenica, Čistiareň osív, Voštinársky záboj, Mlyny, Lisovňa oleja, Stupa na konope, Včelíny, Senníky, salaš, zimná maštaľ a Nitrianska poľná železnica. Celková plocha areálu múzea dnes zaberá rozlohu viac ako 30 hektárov. Múzeum každoročne pripravuje múzeum pre návštevníkov programové kalendárium akcií, ktoré sú spojené s kalendárnymi a výročnými zvykmi, tradíciami, odbornými podujatiami prebiehajúcimi vo výstavnom areáli Agrokomplex a krátkodobé výstavy komoditne spájané s poľnohospodárskou tematikou. Už 35-rok je v prevádzke Nitrianska poľná železnica, ktorá každoročne prevezie 20-tisíc návštevníkov. Pre deti jazdí detský elektrický vláčik.

Najstaršie dejiny poľnohospodárstva
Expozícia Najstaršie dejiny poľnohospodárstva prezentuje vývoj ľudských činností súvisiacich s obstarávaním a spracovaním potravy. Exponáty tvoria nálezy zo Slovenska a predstavujú kultúrnu úroveň roľníckych etník od neolitu do konca stredoveku. Stvárnenie tematických okruhov jednotlivých kójí je umelecky zjednotené v komorných plastikách akad. soch. Ľudmily Cvengrošovej.

Škola
Objekt je kópiou dvojtriednej dedinskej školy z obce Divín v okrese Lučenec. Postaviť ju dal v polovici 19. storočia gróf Zichy. Múzeum sa rozhodlo štylizovať tieto triedy do podoby z obdobia prvej Československej republiky (1918-1939) a obdobia budovania socializmu (1948-1960).

Zdroje hnacej sily v poľnohospodárstve
Expozícia predstavuje rôzne druhy hnacej sily, ktorá nahrádzala ľudskú a zvieraciu silu a zvýšila produktivitu a ekonomický výsledok hospodárenia. Stabilné motory a hnacie agregáty poháňali mláťačky, elevátory, rajtare, sečkovice, šrotovníky, mlyny atď. Traktory – ťahače ťahali pluhy, brány, sejačky, vyorávače, kultivátory, hrsťovačky, samoviazače, vlečky, hrabačky, zberové vozy, cisterny, postrekovače, rozmetadlá atď.

Aktuálne v múzeu
V súčasnosti sa v múzeu nerealizuje krátkodobá výstava ani iné kultúrno-vzdelávacie podujatie.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood