Facebook Statistics

Slovenská republika na veľtrhu SIAL v Paríži

26-10-2010

V dňoch 17. – 21. októbra 2010 sa vo Francúzsku konala medzinárodná potravinárska výstava SIAL  Paríž 2010.  Najvýznamnejšia európska prehliadka potravinárstva privádza každé dva roky do Paríža tisíce vystavovateľov a návštevníkov predovšetkým z odbornej verejnosti.  

Slovenská republika sa na tejto prestížnej výstave prezentovala pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR národnou expozíciou už druhý rok.

V rámci národného stánku sa prezentovalo 7 spoločností : I.D.C. Holding, a.s. (výrobca cukroviniek a trvanlivého pečiva); Karloff, s.r.o. (výrobca a distribútor alkoholických nápojov a vín); Senická mliekareň, a.s. (syry); Novofruct SK, s.r.o. (spracovateľ čerstvého ovocia, zeleniny a mäsa, kde finálnymi produktmi sú dojčenská výživa, dojčenské pokrmy, ovocné a zeleninové konzervy, mäsové nátierky a hotové jedlá); McCarter, a.s.(producent ovocno zeleninových drení, koncentrátov a nápojov) ; Tekmar Slovensko, s.r.o. (producent výrobkov racionálnej výživy – müsli, cereálne a ovocné tyčinky, snacky) a spoločnosť CIBI – Ján Cibuľka (certifikovaný výrobca biopotravín – chipsy s rôznymi príchuťami).

Samostatné zastúpenie v rámci veľtrhu SIAL mala spoločnosť Ing. Ľudmily Drevaňovej (ručná výroba višní).

Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo 17.októbra 2010 o 14.15 hod. v priestoroch výstaviska. 
V prvý deň veľtrhu navštívila slovenský stánok česká delegácia vedená námestníkom ministra  zemědělství Jurajom Chmielom,  a mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR vo Francúzsku Marek Eštok.


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood