Facebook Statistics

Slovenská republika na veľtrhu SALIMA

09-03-2010

V dňoch 2. – 5. marca 2010 sa v Českej republike v Brne uskutočnil v poradí už 27. ročník medzinárodného potravinárskeho veľtrhu – SALIMA. Veľtrh sa svojim charakterom zaraďuje medzi najvýznamnejšie veľtrhy zamerané na potraviny a potravinársku technológiu v strednej Európe.  Oficiálne zahájenie sa uskutočnilo 2. marca 2010 o 10.00 hod. za prítomnosti štátneho tajomníka Jána Slabého.

Súbežne s veľtrhom SALIMA prebiehali veľtrhy MBK (5. medzinárodný veľtrh mlynárstva, pekárstva a cukrárstva), INTECO (24. medzinárodný veľtrh technológií a zariadenia pre obchod, hotely a verejné stravovanie), VINEX 2010 (15. medzinárodný vinársky veľtrh) a Embax (26. medzinárodný veľtrh obalov a obalovej technológie).

Partnerskou krajinou tohtoročného veľtrhu SALIMA bola Slovenská republika. V pavilóne C na ploche 104 m2 sa v národnej expozícii prezentoval rezort pôdohospodárstva spolu s potravinárskymi spoločnosťami: FOOD FARM, s.r.o., PALMA Group, a.s., Víno Nitra, spol. s.r.o., NOVOFRUCT SK, s.r.o., IMPERÁTOR, s.r.o. Drietoma, TATRAKON spol. s.r.o. Poprad.

Osobitný priestor v národnom stánku dostali aj výrobky ocenené „Značkou kvality SK“ prezentované vo vitrínach.

V popoludňajších hodinách úvodného dňa sa konala medzinárodná konferencia FOOD FORUM s hlavnou témou „Európske potravinárstvo a poľnohospodárstvo – ich budúca úloha v globalizovanom svete“, kde sa zúčastnil a vystupoval aj minister pôdohospodárstva SR Vladimír Chovan (nominant ĽS-HZDS).

Česko-slovenský deň bol ukončený vo večerných hodinách slávnostnou recepciou, kde mali zahraničné delegácie možnosť ochutnať tradičné slovenské špeciality ako sú Skalický trdelník, Bratislavské rožky, Zázrivské korbáčiky, syrárske špeciality spoločností: Liptovská mliekáreň, a.s., Levická mliekáreň, a.s., Humenská mliekáreň, a.s., Bryndziareň a Syráreň, a.s. Zvolenská Slatina ako aj vína spoločnosti Villa Víno Rača.


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood