Facebook Statistics

Slovenská republika na veľtrhu GRÜNE WOCHE v nemeckom Berlíne

04-02-2010

V dňoch 15. – 24. januára 2010 sa uskutočnil v poradí už 75. ročník medzinárodného veľtrhu poľnohospodárstva, potravinárstva a záhradníctva Grüne Woche 2010 v nemeckom Berlíne. Veľtrh patrí medzi najväčšie európske podujatia poľnohospodárstva, potravinárstva a záhradníctva. Nikde vo svete neexistuje veľtrh, ktorý by ponúkol odborníkom a širokej verejnosti takú pestrú prezentáciu krajín, ich kultúry a gastronómie.

Aj keď je výstava orientovaná prevažne na širokú spotrebiteľskú verejnosť, každoročne je aj miestom stretnutia najvyšších predstaviteľov hospodárskeho a politického života z celého sveta. Zároveň tento veľtrh ponúka široký prehľad vývoja v oblasti poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu.

Hlavnou témou veľtrhu boli biopotraviny – ekológia a biofarmy.

Každoročnou tradíciou Medzinárodného zeleného týždňa je aj voľba oficiálnej partnerskej krajiny veľtrhu. V tomto roku poverili touto náročnou úlohou Maďarsko, ktoré pripravilo úvodný program a podujatie slávnostne otváral maďarský minister pôdohospodárstva József Gráf spolu s nemeckou ministerkou Ilise Aignerovou. Nasledujúcich desať dní sa nieslo v znamení hesla "Maďarsko ? tradičná kvalita" a oficiálneho loga veľtrhu v podobe maďarskej pálivej červenej papričky.

Veľtrh IGW sa realizoval v 36 halách, pričom potravinárstvo bolo zastúpené v 21 halách, poľnohospodárstvo v 6 halách a záhradníctvo v 5 halách.

Samostatnou národnou expozíciou sa v hale 10.2. prezentovala aj Slovenská republika, kde v rámci národného stánku mal svoje zázemie aj pivovar Steiger a.s. Vyhne. Celková rozloha stánku bola 40m2. Na slovenskom stánku boli k dispozícií aj propagačné materiály, ktoré poskytla Slovenská agentúra pre cestový ruch v nemeckom jazyku. Osobitný priestor v národnom stánku dostali aj výrobky ocenené „Značkou kvality SK“ prezentované vo vitrínach.

V prvý deň výstavy, 15.1.2010, navštívila slovenský stánok česká delegácia vedená ministrom zemědělství Jakubom Šebestom.

Oficiálnu delegáciu Slovenskej republiky viedol štátny tajomník Ján Slabý.


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood