Facebook Statistics

Slovenská republika na veľtrhu BIOFACH v nemeckom Norinbergu

22-02-2011

V dňoch 16. – 19. februára 2011 sa v nemeckom Norinbergu uskutočnil v poradí už 22. ročník svetového veľtrhu biopotravín, biovýrobkov a bioosív – BIOFACH. Veľtrh svojim zameraním patrí medzi najvýznamnejší a zároveň jediný veľtrh organizovaný v rámci Európy so zameraním sa výlučne len na ekologické poľnohospodárstvo.

BIOFACH je miesto, kde sa schádzajú ekologickí poľnohospodári a výrobcovia biopotravín zo všetkých kútov sveta, aby prezentovali svoje biopotraviny

Tak ako po minulé roky, aj súčasťou tohtoročného veľtrhu bol Kongres BioFach 2011 s vyše 140 odbornými prezentáciami formou seminárov na aktuálne témy ekologického poľnohospodárstva, workshopov, odborných diskusií a stretnutí skupín odborníkov.

Slovenská republika sa na tomto prestížnom veľtrhu prezentuje už od roku 2007 a nechýbala ani v tomto roku, kde v rámci národnej expozície mali svoje zastúpenie spoločnosti: SEMA HŠ s.r.o., Bušlák Oil spol. s.r.o., Agrovital poľnohospodárske družstvo Veľké Straciny, Ján Cibuľka – CIBI, Marcelová.

Pre návštevníkov boli k dispozícií propagačné materiály o slovenskom ekologickom poľnohospodárstve a počas celej doby trvania veľtrhu boli pre nich na stánku pripravené ochutnávky bio potravín, jednak spoločností prezentujúcich sa na veľtrhu a zároveň sa ochutnávali aj výrobky, ktoré poskytli nasledovní eko producenti: Ekotrend Myjava, s.r.o.; Farma Pružina – Oľga Apoleníková; AGRO GAJARY, s.r.o., Tibor Kušický – Vinohrad M.K., Agrokarpaty Plavnica, McCarter, s.r.o.; PD Važec; Novofruct SK Nové Zámky; nitrianska mliekareň AGRO TAMI, a.s. a Tatranská mliekareň a.s.

Slovenská republika prostredníctvom zastúpených spoločností opäť potvrdila, že o jej výrobky je vo svete veľký záujem a svojou nadštandartnou kvalitou a jedinečnou chuťou sa zaraďujú medzi žiadané výrobky zahraničných obchodných partnerov.


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood