Tlačové správy

Slovenská premiéra na Medzinárodnom veľtrhu potravín a nápojov F&B vo Viedni

19-04-2007

Ministerstvo pôdohospodárstva kladie dôraz na aktívnu prezentáciu firiem s poľnohospodársko-potravinárskym zameraním aj prostredníctvom ich účastí na významných medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Tu majú naše firmy významnú možnosť predstaviť sa ako stabilní obchodní partneri, exportujúci konkurencieschopný tovar, ktorý spĺňa všetky prísne kvalitatívne požiadavky legislatívy EÚ.

Spoločná prezentácia subjektov na domácich a zahraničných poľnohospodárskych a potravinárskych výstavách formou národných stánkov prináša množstvo pozitív nielen v oblasti propagácie a budovania “goodwill”, teda “dobrého mena” našich výrobkov, ale tiež predstavuje ukážkový prierez slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva pre odbornú ako aj spotrebiteľskú verejnosť. Vytvárajú sa tak kvalitné predpoklady na výraznejšiu propagáciu našich výrobkov v zahraničí, čo vyvoláva rastúci záujem zahraničnej verejnosti o naše produkty. Tým sa zlepšujú aj možnosti aktívnej obchodnej politiky Slovenska.

Takýmto významným podujatím je i Medzinárodný odborný veľtrh potravín a nápojov F&B vo Viedni, na ktorom sa prezentuje takmer 400 vystavovateľov, pričom návštevnosť v minulom roku presiahla 18 000 účastníkov a kde v tomto roku malo svoju premiéru i Slovensko. Veľtrh je zameraný na potravinársky priemysel, catering, hotely a reštaurácie. Samostatná časť veľtrhu bola v deň otvorenia venovaná vínu pod názvom “VINOVA – medzinárodná prehliadka vína”. Výstavnú plochu tvoria 4 haly o celkovej ploche až 60 tis m2.

Plochu pre prvú oficiálnu účasť Slovenska na tomto podujatí formou národného stánku MP SR tvorilo 80 m2 a veľtrhu sa zúčastnilo ďalších 5 našich vystavovateľov, ktorí tu prezentovali svoje výrobky verejnosti: Bryndziareň a syráreň, Zvolenská Slatina, ďalej ANPRO SLOVAKIA z Galanty so sortimentom mäsových výrobkov, omáčok či nátierok, firma NOVOFRUCT Nové Zámky s konzervárenskými výrobkami, TEKMAR, Nitra so sortimentom müsli a cereálnych tyčiniek a RADOMA, Bratislava prezentovala sortiment mraziarenských výrobkov. Veľtrh sa uskutočnil v priestoroch Reed Exhibition Messe vo Viedni v dňoch od nedele 15. apríla do stredy 18. apríla 2007. Komoditne bol rozčlenený na oblasť regionálnych špecialít, bio potravín, ďalej čerstvá zelenina a ovocie, polotovary a nápoje.

Nakoľko v súčasnej dobe je práve trh s polotovarmi celosvetovo najrýchlejšie rastúcim trhom, je naša účasť na tomto veľtrhu ďalším významným krokom z hľadiska prezentácie potravín a nápojov, ktorý pozitívne prispieva k rozvíjaniu domáceho poľnohospodárskeho a potravinárskeho sektora.


Magdaléna Fajtová
Hovorkyňa MP SR