Facebook Statistics

2000 SLOVENSKÁ LESNÍCKO-DREVÁRSKA INŠPEKCIA (vo Zvolene)

Miloš Kravár, Mgr.
riaditeľ
Miestnosť: 317
Telefón: 02/59266-305

Viktória Pupáková, Ing.
asistentka
Miestnosť: 318
Telefón: 02/59266-306

2001 Oddelenie inšpekčnej činnosti

Jozef Jurkemík, Ing.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 309
Telefón: 02/59266-374

Juraj Dubina, Ing.
inšpektor
Miestnosť: 110
Telefón: 02/59266-375

Judita Džadoňová, Ing.
inšpektorka
Miestnosť: 117
Telefón: 02/59266-376

Michal Galajda, Ing.
inšpektor
Miestnosť: 105
Telefón: 02/59266-377

Miroslav Garaj, Ing.
inšpektor
Miestnosť: 105
Telefón: 02/59266-378

Eva Hušťáková, Ing.
inšpektor
Miestnosť: 38/A,prízemie
Telefón: 59266-521

Peter Kicko, Ing.
inšpektor
Miestnosť: 310
Telefón: 02/59266-379

Zuzana Koštová, Ing.
inšpektorka
Miestnosť: 116
Telefón: 02/59266-380

Milan Kučera Ing.
inšpektor
Miestnosť: 381
Telefón: 02/59266-381

Eva Kútna, Ing.
inšpektorka
Miestnosť: 117
Telefón: 59266-383

Jana Mesíková, Ing.
inšpektorka
Miestnosť: 116
Telefón: 02/59266-472

Dávid Novický, Ing.
inšpektor
Miestnosť: 108
Telefón: 02/59266-384

Michal Petráš, Ing.
inšpektor
Miestnosť: 107
Telefón: 02/59266-385

Jozef Pšida, Ing. PhD.
inšpektor
Miestnosť: 105
Telefón: 02/59266-386

Blažej Seman, PhD.Ing.
inšpektor
Miestnosť: 107
Telefón: 02/59266-387

Ivan Sitár, Ing.
inšpektor
Miestnosť: 110
Telefón: 02/59266-388

Rastislav Smutný, Ing.
inšpektor
Miestnosť: 110
Telefón: 02/59266-389

Samuel Šimo-Svrček, Ing.
inšpektor
Miestnosť: 106
Telefón: 02/59266-390

Miroslav Štulajter, Ing.
inšpektor
Miestnosť: 106
Telefón: 02/59266-391

Ondrej Šurkovský, Ing.
inšpektor
Miestnosť: 108
Telefón: 02/59266-392

Jozef Tvrdošínsky, Ing.
inšpektor
Miestnosť: 105
Telefón: 02/59266-393

2002 Metodicko-právne oddelenie

Martin Kicko, Ing.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 319
Telefón: 02/59266-411

Eva Boháčová, Ing.
Miestnosť: 307
Telefón: 02/59266-412

Milota Golianová, Ing.
Miestnosť: 307
Telefón: 59266-382

Peter Kršačok, JUDr.
Miestnosť: 307
Telefón: 02/59266-436

Miroslav Mazúr, JUDr.
Miestnosť: 308
Telefón: 02/59266-437

Pavel Tupa, JUDr.
Miestnosť: 308
Telefón: 02/59266-478Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood