2000 SLOVENSKÁ LESNÍCKO-DREVÁRSKA INŠPEKCIA (vo Zvolene)

Miloš Kravár, Mgr.
riaditeľ
Miestnosť: 240
Telefón: 045/53 14 377

Viktória Pupáková, Ing.
asistentka
Miestnosť: 241
Telefón: 045/53 14 377

2001 Oddelenie inšpekčnej činnosti

Jozef Jurkemík, Ing.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 235
Telefón: 045/53 14 379

Juraj Dubina, Ing.
Miestnosť:
Telefón:

Judita Džadoňová, Ing.
Miestnosť: 237
Telefón:

Terézia Filipová, Ing.
Miestnosť: 38/A,prízemie
Telefón: 59266-516

Michal Galajda, Ing.
Miestnosť: 239
Telefón: 045/53 14 361

Miroslav Garaj, Ing.
Miestnosť: 237
Telefón: 045/53 14 380

Zuzana Koštová, Ing.
Miestnosť: 237
Telefón: 045/53 14 361

Milan Kučera Ing.
Miestnosť:
Telefón:

Eva Kútna, Ing.
Miestnosť: 237
Telefón:

Jana Mesíková, Ing.
Miestnosť: 237
Telefón: 045/53 14 380

Dávid Novický, Ing.
Miestnosť:
Telefón:

Michal Petráš, Ing.
Miestnosť:
Telefón:

Jozef Pšida, Ing. PhD.
Miestnosť: 238
Telefón: 045/53 14 361

Blažej Seman, PhD.Ing.
Miestnosť:
Telefón:

Ivan Sitár, Ing.
Miestnosť:
Telefón:

Rastislav Smutný, Ing.
Miestnosť:
Telefón:

Samuel Šimo-Svrček, Ing.
Miestnosť:
Telefón:

Miroslav Štulajter, Ing.
Miestnosť:
Telefón:

Ondrej Šurkovský, Ing.
Miestnosť:
Telefón:

Jozef Tvrdošínsky, Ing.
Miestnosť: 238
Telefón: 045/53 14 361

2002 Metodicko-právne oddelenie

Martin Kicko, Ing.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 233
Telefón: 045/53 14 381

Eva Boháčová, Ing.
Miestnosť: 239
Telefón: 045/53 14 381

Milota Golianová, Ing.
Miestnosť: 241
Telefón:

Peter Kršačok, JUDr.
Miestnosť: 239
Telefón: 045/53 14 381

Miroslav Mazúr, JUDr.
Miestnosť:
Telefón:

Pavel Tupa, JUDr.
Miestnosť: 234/Zvolen
Telefón: 045/53 14 381