Facebook Statistics
Značka Kvality


Nariadenie EÚ proti globálnemu odlesňovaniu v Úradnom vestníku EÚ

09-06-2023
Foto: Nariadenie EÚ proti globálnemu odlesňovaniu v Úradnom vestníku EÚDňa 9. júna 2023 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie uverejnené nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1115 z 31. mája 2023 o sprístupňovaní určitých komodít a výrobkov súvisiacich s odlesňovaním a degradáciou lesov na trhu Únie a ich vývoze z Únie a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 995/2010.

Rada Európskej únie 16. mája 2023 prijala nové pravidlá na obmedzenie odlesňovania na celom svete.

16-05-2023
Foto: Rada Európskej únie 16. mája 2023 prijala nové pravidlá na obmedzenie odlesňovania na celom svete.Rada Európskej únie definitívne odsúhlasila nariadenie, ktorého cieľom je minimalizovať riziko odlesňovania a degradácie lesov spojené s výrobkami, ktoré sa uvádzajú na trh EÚ alebo sa z neho vyvážajú.

Nariadenie Európskej únie proti odlesňovaniu a degradácii lesov na celom svete

19-04-2023
Európska únia pripravuje nariadenie proti odlesňovaniu a degradácii lesov na celom svete, na ktorých má podiel.

Informácie o obmedzeniach pri dovoze dreva

20-06-2022
Obmedzenia pri dovoze dreva a výrobkov z dreva z Ruska, Bieloruska a situácia pri dreve a výrobkoch z dreva pochádzajúcich z Ukrajiny.
Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood