Facebook Statistics

Slováci doviedli Európu ku kompromisu: Dohoda o kvótach pre hlbokomorský rybolov bola po rokoch schválená jednohlasne všetkými členskými krajinami

15-11-2016

Slovenská agrárna diplomacia dosiahla ďalší významný úspech. Na pondelkovom rokovaní pod vedením ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej prvýkrát po šiestich rokoch Rada ministrov pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo schválila kvóty pre hlbokomorský rybolov jednohlasne. Ministri sa okrem toho zaoberali aj nákazami zvierat a vtáčou chrípkou.

  • Dohoda o kvótach pre hlbokomorský rybolov na roky 2017 – 2018
  • Šíriace sa choroby zvierat a vtáčia chrípka

„Naša agrárna diplomacia zasa raz prekvapila, je za tým však množstvo práce a rokovaní. Touto jednohlasnou dohodou sa nám podarilo spojiť Európu v udržateľnejšom riadení hlbokomorských populácií rýb. Výlov niektorých druhov sme znížili, aby sa mohli zregenerovať a v dlhodobom meradle tak mohli byť lovené aj v budúcnosti,“ zdôraznila ministerka Gabriela Matečná. Kvóty pre hlbokomorský rybolov sa stanovujú v dvojročných intervaloch, tentoraz boli schválené pre obdobie 2017 – 2018. Kvóty sa týkajú hlbokomorských druhov žralokov a  hlbokomorských populácií rýb ako pagela bledá, stuhochvost čierny, či mieňovec európsky a ďalšie.

Ministri rokovali aj o šíriacich sa chorobách zvierat ako je africký mor ošípaných, ktorý šíria najmä diviaky, nodulárnej dermatitíde hovädzieho dobytka a vtáčej chrípke. Práve vtáčia chrípka H5N8, ktorú šíria neskoro migrujúce divé vtáky, je aktuálna téma a zaoberá sa ňou aj Európska komisia. Dotknuté sú viaceré krajiny ako Maďarsko, Rakúsko a Nemecko už zriadilo krízovú komisiu.

Na Slovensku zatiaľ žiadny nález zaznamenaný nebol. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR aj Štátna veterinárna a potravinová správa SR situáciu veľmi pozorne sledujú a vykonávajú intenzívne kontroly u dodávateľov.


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Platformy pre brexit
Bestslovakfood