Fotogaléria

Fotografie je možné použiť len so súhlasom komunikačného odboru MPRV SR!

Drezúrne preteky


Deň stromu


Výstava genetických zdrojov rastlín


Festival peknej hudby


Kamzíkov narátali menej ako vlani


Vzdelávaco-informačné stretnutie „Výzva na predkladanie žiadostí na podopatrenie 8.6. PRV SR 2014-2020


Medzinárodné stretnutie partnerov pracujúcich na princípe LEADER/CLLD z programu rozvoja vidieka


Chovateľský deň v Skanzene


Agroenviroment a eko schémy ako súčasť novej zelenšej krajiny


Konferencia o klimatických zmenách a potravinách (25. 10. 2019, Sofia, Bulharsko)


Slovenská republika získala v OECD podpredsednícke miesto v Pracovnej skupine pre pesticídy


Zverejnili sme priemerné výšky nájomného poľnohospodárskej pôdy


Agrorezort chce začleniť Národný potravinový katalóg pod Elektronický kontraktačný systém