Tlačové správy

Bezpečnosť potravín na prvom mieste

21-06-2007

V dňoch 28. a 29. júna 2007 sa v Bratislave uskutoční 22. zasadnutie Poradného fóra European Food Safety Authority (EFSA).

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) je zriadený Európskym spoločenstvom. Inštitúcia pôsobí ako poskytovateľ nezávislých vedeckých stanovísk, hodnotenia rizika a komunikácie z oblasti potravín a krmív.

Poradné fórum je jedným zo štyroch orgánov EFSA, jeho úlohou je radiť, usmer-ňovať, upozorňovať na problémy, nejasnosti a ťažkosti v jednotlivých krajinách. Vytvára pevné spojenie medzi jednotlivými inštitúciami pre bezpečnosť potravín členských krajín, ktoré pracujú v oblasti rizika a komunikácie.

Zasadnutie Poradného fóra EFSA otvorí minister pôdohospodárstva SR Miroslav Jureňa a výkonná riaditeľka EFSA Catherine Geslain-Lanéelle, ktorí budú prítomní tiež na tlačovej konferencii. Tlačová konferencia sa uskutoční 28. júna 2007 o 10.30 hod. v hoteli DANUBE.

Jana Kaplanová
riaditeľka

21. 6. 2007

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Národný kontaktný bod
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Tel.: 02 59 266 272, tel./fax: 59 266 311
e-mail: jana.kaplanova@land.gov.sk
www.mpsr.sk