Tlačové správy

Príprava na vstup do menovej únie

18-06-2007

Na pôde Ministerstva pôdohospodárstva SR sa stretla pracovná skupina, ktorej úlohou je pripraviť rezort na vstup do menovej únie. Úlohou členov skupiny je nastavenie hladkého priebehu zavedenia euro v rezorte.

Vláda SR tento rok inovovala strategický dokument, tzv. Národný plán zavedenia euro, v ktorom sa Slovenská republika zaviazala, že dňom vstupu do menovej únie bude pre nás 1. január 2009.

Prípravná skupina sa bude na ministerstve stretávať pravidelne, aby mohla vyhodnocovať priebeh prác a operatívne reagovať na prípadné problémy.

Jana Kaplanová
riaditeľka

10. 6. 2007

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Tel.: 02 59 266 272, tel./fax: 59 266 311
e-mail: jana.kaplanova@land.gov.sk
www.mpsr.sk