Tlačové správy

Nadštandardná spolupráca v rezorte

15-06-2007

Minister pôdohospodárstva SR Miroslav Jureňa a rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Mikuláš Látečka podpísali dohodu o spolupráci, ktorá hovorí o užšej spolupráci v oblasti výskumu, poradenstva, celoživotného vzdelávania, spolupráci pri vypracovávaní koncepčných materiálov a študijnom programe. Touto zmluvou spečatili už existujúcu spoluprácu medzi inštitúciami, ktoré jednak vychovávajú odborníkov a jednak využívajú ich vedomosti a skúsenosti pri rozvíjaní rezortu.

“Spotreba potravín z roka na rok rastie a dá sa očakávať, že svet sa bude uberať práve týmto smerom. Preto poľnohospodárstvo nechceme utlmovať, ale práve naopak.”- povedal minister Jureňa. Aj to je dôvod, prečo budovanie pozitívneho vzťahu mladých ľudí k rezortu pôdohospodárstva minister považuje za dôležitý.

Jana Kaplanová
riaditeľka

14. 6. 2007

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Tel.: 02 59 266 272, tel./fax: 59 266 311
e-mail: jana.kaplanova@land.gov.sk
www.mpsr.sk