Tlačové správy

Záhorie privíta ministra pôdohospodárstva

01-06-2007

Minister pôdohospodárstva SR Miroslav Jureňa sa dnes stretne so starostami okresov Senica a Skalica a s poľnohospodármi zo Záhoria.Témou rozhovorov budú najmä nové programovacie obdobie Programu rozvoja vidieka na roky 2007 - 2013, Národný strategický plán rozvoja vidieka, podpora rozvoja vidieka z pohľadu samosprávy, podpora a dotácie v poľnohospodárstve. Stretnutie sa uskutoční v Smrdákoch.


Ministerstvo pôdohospodárstva SR
odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Tel.: 02 59 266 272, tel./fax: 59 266 311
e-mail: jana.kaplanova@land.gov.sk
www.mpsr.sk