Tlačové správy

Na rokovaní ministrov poľnohospodárstva V4 aj podpis dohody

28-05-2007

V utorok, 29. mája 2007 o 12.45 hod. sa uskutoční tlačová konferencia ministrov poľnohospodárstva krajín V4 po ich spoločnom rokovaní.

Tlačová konferencia, na ktorej budú prezentované závery dvojdňového stretnutia ministrov, sa bude konať v priestoroch Lesov SR - odštepného závodu v Palárikove, Remeselnícka ul. č. 48.

Počas bilaterálneho stretnutia predstaviteľov Slovenskej republiky a Poľska, dôjde okrem iného aj k slávnostnému podpisu dohody o tradičnom výrobku – oštiepku.

Medzi ďalšími témami rokovaní sú bezpečnosť a kvalita potravín, chránené označenia výrobkov – možnosti spolupráce a výmena informácií, reformné zmeny spoločnej organizácie trhu – reforma trhu s ovocím a zeleninou, budúcnosť spoločnej poľnohospodárskej politiky, krížové plnenie, ale aj aktuálne problémy obchodu, politika priamych platieb či podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie.

Srdečne pozývame zástupcov médií a vopred sa tešíme na Vašu účasť.

Magdaléna Fajtová
Hovorkyňa MP SR