Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Škandál s poľskou hovädzinou: Zintenzívňujeme kontroly

31-01-2019

Škandál s poľským hovädzím mäsom, ktorý otriasa naším severným susedom, dal do pozoru celú Európsku úniu. Slovenský agrorezort okamžite po zverejnení informácie spustil cielené kontroly nielen spracovateľských prevádzok, ale vyslal na cesty potravinových a veterinárnych inšpektorov. Tí kontrolujú vozidlá prepravujúce mäso.

„Okamžité kontroly, ktoré sme spustili na ochranu slovenských spotrebiteľov napriek ubezpečeniam poľských úradov, že závadné mäso sa mimo Poľska nenachádza, sa ukázali ako správne. Naši inšpektori objavili mäso z tohto bitúnku u troch spracovateľov v Bardejove, Gaboltove a Bidovciach na východe Slovenska, ktoré teraz detailne kontrolujú. Zároveň sa ukazuje, že v Poľsku sa tieto nehorázne praktiky diali aj v ďalších šiestich bitúnkoch. Spotrebiteľom preto odporúčam zastaviť konzumáciu poľskej hovädziny, vzhľadom na to, že dôveryhodnosť poľských veterinárnych úradov je zdiskreditovaná. Siahnite radšej po slovenskom mäse, ktoré je plne pod kontrolou,“ uviedla Gabriela Matečná po dnešnej kontrole stanovíšť veterinárnych inšpektorov na severe Slovenska.

Mäso z inkriminovaného bitúnka smerovalo do 9 krajín EÚ. Okrem Slovenska aj do Maďarska, Estónska, Fínska, Francúzska, Litvy, Portugalska, Rumunska, Španielska a Švédska. „Štátna veterinárna a potravinová správe SR spustila intenzívne  cielené kontroly čerstvého, chladeného a mrazeného hovädzieho mäsa z Poľska. Kontrolujeme sklady, spracovateľské prevádzky, obchody i prepravné vozidlá. Zvýšený dôraz kladieme aj na tzv. ambulantný predaj, a to hlavne na dedinách. Odoberáme vzorky, ktoré sa urýchlene podrobia testovaniu. Laboratórne testovanie dokáže odhaliť aj to, či mäso pochádza z chorej kravy či kravy liečenej antibiotikami,“ upozornil Jozef Bíreš, ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy.

„Rizikom sú najmä pohraničné oblasti s Poľskom a rôzne neschválené prevádzky, ako aj predaj z dodávok a na trhoch. Od chorého zvieraťa neočakávajte zdravé mäso. Aktuálne nevieme, o aké ochorenia u predmetných zvierat išlo a preto nemôžeme vylúčiť ohrozenie zdravia konzumenta takéhoto mäsa. Vyzývam všetkých konzumentov hovädzieho mäsa, aby sa zaujímali o jeho pôvod, nielen pri kúpe v obchode, ale na všetkých miestach, tiež v reštauráciách a aby radšej siahli po overenom, zdravom a bezpečnom slovenskom hovädzom mäse. To máme pod kontrolou od narodenia zvieraťa cez bitúnok, spracovanie, až po pult predajne,“ uviedol Milan Lapšanský, generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR. Konzumenta takéhoto mäsa môžu ohroziť choroby ako salmonelóza, pasterelóza, chlamydióza, paratuberkulóza, parazitárne ochorenia, ale tiež obsah rezíduí v mäse po použití antibiotík a hormónov.

Na Slovensku je zabezpečený systém kontroly potravín z farmy na stôl. Každé zviera z farmy na bitúnok je prehliadnuté a je garantovane zdravé. Zviera sa vyšetruje aj priamo na bitúnku pred zabitím a následne po zabití vyšetria mäso aj vnútorne orgány. Vykonáva sa permanentná 100-percentná kontrola. Zabezpečuje sa tak ochrana zvierat počas usmrcovania, ako aj kvalitné a zdraviu nezávadné mäso pre našich spotrebiteľov. „Chceme a  vyžadujeme, aby takéto požiadavky spĺňalo každé mäso dovezené zo zahraničia. V piatok sa stretnem s poľským veľvyslancom na Slovensku, aby celú situáciu ozrejmil,“ uviedla šéfka slovenského agrorezortu Gabriela Matečná. Európska komisia už oznámila, že do Poľska vysiela svojich inšpektorov na preverenie funkčnosti tamojšieho veterinárneho systému.

Na Slovensku sa ročne vyprodukuje takmer 27 000 ton slovenského hovädzieho mäsa. V roku 2018 sa k nám doviezlo viac ako 12 000 ton hovädzieho mäsa najmä z Poľska, Českej republiky, Nemecka, Holandska a Írska.

Video si môžete pozrieť tu:

Škandál s poľskou hovädzinou: Razia slovenských potravinových inšpektorov


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood